Disclaimer

Concertvervoer.com is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik of bereikbaarheid van de website. Concertvervoer.com staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens en inhoud van de website.

Concertvervoer.com is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit beweringen en uitingen op de pagina’s van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Concertvervoer.com staat er niet voor in dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Deze wordt aangeboden zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Concertvervoer.com heeft het recht wijzigingen of aanpassingen op de website direct en zonder kennisgeving door te voeren.

Concertvervoer.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar verwezen wordt op de eigen website. Hiervoor gelden de regels van de disclaimer, copyright notice en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

Alle getoonde (beeld)merken en logo's op onze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Het maken van een kopie door middel van fotokopie, printscreen, of enige andere vorm van duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concertvervoer.com.